این پروژه توسط بنیاد فولکس واگن حمایت شده است

دو دانشجوی روزنامه نگاری ، عکس: قیس علمدار
دو دانشجوی روزنامه نگاری ، عکس: قیس علمدار

این پروژه با همکاری میان دانشگاه لایپزیگ و دانشگاه‌های أفغانستان توسعه یافته است که هدف این پروژه پیشرفت در عرصه‌ی آموزش رشته‌ی ژورنالیزم (خبرنگاری) در دانشگاه های افغانستان است. طی دو دهه‌ی گذشته یک انقلاب واقعی درقسمت رسانه ها در أفغانستان، صورت گرفته است. این کار با کمک های مالی بین المللی، وضع قوانین به روز برای رسانه ها و خصوصی سازی بازار رسانه ها امکان پذیر شده است. هم اکنون در حدود ده هزار خبرنگار در أفغانستان فعالیت دارند. دامنه فعالیت های رسانه یی در کشور اکنون بزرگ‌تر و متنوع تر شده است. اما آیا این داستان یک موفقیت پایدار است؟ یافتن پاسخی روشن برای این سوال دشوار است، زیرا تحولات تحت تاثیر جنبه های مختلفی از جمله نا امنی ، عدم ثبات سیاسی در کشور، بی ثباتی اقتصادی و تحول اجتماعی قرار دارد.

اما مهم‌تر از همه‌ی این ها، جای خالی آموزش تخصصی خبرنگاری اکادمیک حس می شود. برنامه‌های آموزشی فعلی محصلین (دانشجویان) را به اندازه ی کافی و در تمام ابعاد آماده ی کار خبرنگاری نمی‌کند، زیرا آن ها فقط درس های تئوری (نظری) را در برمی‌گیرند و فرصت اندکی برای کار عملی دارند. در یک حالت مقایسوی، محتویات درسی که بیشتر جنبه‌ی عملی داشته باشد جزئی از استندرد های بین المللی آموزش خبرنگاری اکادمیک هست. این پروژه که در دانشگاه لایپزیگ آلمان با همکاری دانشگاه های افغانستان تهیه شده است و همچنین این رویکرد را دنبال میکند. این طرح برای بهبود آموزش خبرنگاران طی سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ ساخته شده است. هدف این برنامه ایجاد یک سیستم دوگانه هست که درس های تئوری (نظری) و عملی به طور نزدیک و همزمان ارائه شوند. برای اینکه بدانیم چگونه بهبود در آموزش خبرنگاری بیاوریم، یک تحقیقی در نظر گرفتیم که این تحقیق براساس نتایج آخرین تحقیقات بین المللی در این زمینه، مصاحبه با متخصصین افغانستان و تحلیل وضعیت کنونی دانشگاه های افغانستان صورت گرفت. نتایج این تحقیق در قالب یک کتاب رهنما خلاصه شده است.

اگر توصیه های این پروژه اجرا شود ، نتیجه آن می تواند یک سیستم آموزش آکادمیک برای روزنامه نگاران جوان در افغانستان باشد که شاید در مقایسه منطقه ای بی سابقه باشد.

دکتر کفایت حمیدی – هماهنگ کننده پروژه

مصاحبه با هماهنگ کننده پروژه دکتر حمیدی

YouTube Video: When playing this video, a connection to YouTube and Google servers is established

سازمان

این پروژه به حمایت مالی بنیاد فولکس واگن، در دانشگاه لایپزیگ آلمان (با رهبری پروفیسور آرنولف کوتش و هماهنگی کیفا حمیدی) به اکمال رسیده است که در این راستا دانشگاه ننگرهار، وزارت تحصیلات عالی افغانستان و دیگر دانشگاه ها نیز در افغانستان همکاری نموده اند.

 

Logo Ministry of Higher Education Afghanistan
Logo Nangarhar University
Logo VolkswagenStiftung
Logo Uni Leipzig EC4SC
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner